Aleksandra Guzik – Dziewczyny w grze

Mentoring

Program Dziewczyny w grze! zakłada szereg spotkań z wybraną mentorką bądź mentorem,
których celem jest rozwój uczestniczek, otwarcie ich na branżę gier wideo i poszerzenie
ich wiedzy na jej temat.

Poznaj nasze Mentorki i Mentorów i wybierz z kim chciałabyś współpracować.

Aleksandra Guzik

Senior Game Data Analyst

PROGRAMOWANIE i TECHNOLOGIA

Swoją karierę w analizie danych rozpoczęłam poprzez prognozowanie zachowań klientów bankowych. Dosyć szybko okazało się to dla mnie mało ciekawe, więc po poszukiwaniach trafiłam do branży gier mobilnych. W ten sposób od 7 lat pracuję w gamedevie, w którym znalazłam swoje miejsce. 

W CD PROJEKT RED zajmuję się analizowaniem wzorców zachowań graczy, na podstawie których przygotowuję rekomendacje dla zespołu deweloperów, mające na celu stworzeniu najciekawszej i jednocześnie przyjaznej graczowi rozgrywki. Wyniki moich analiz są wykorzystywane również w działaniach marketingowych, PR-ze oraz szeroko pojętym biznesie. W wolnym czasie podróżuję, odkrywam Wisłę na SUP-ie i trenuję – z różnym skutkiem – mojego psa, Zeldę.

Pomogę ci zdobyć wiedzę i rozwinąć umiejętności z zakresu:

  • metodyki zbierania danych w grach i ich wykorzystania (telemetria),
  • matematyki i statystyki,
  • ciekawego i zwięzłego przedstawiania wyników analiz,
  • ścieżki rozwiązywania biznesowych problemów na podstawie danych – stawianie hipotez, dobór danych i metryk, analiza i prezentacja danych, 
  • SQL, Excel,
  • komunikacji. 
ZGŁOŚ SIĘ